"De Eerste Hulp"

 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19).

 

Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

 

Het KNV Noodhulp netwerk is voor het laatst geactiveerd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Tijdens deze crisis hebben de vrijwilligers van de KNV EHBO de driedaagse noodopvang locaties van diverse gemeenten voorzien van eerste hulp.

 

 

 

Van de secretaris

Nog even in het kort wat van mij als secretaris verwacht mag worden.

 

Naast algemene administratieve taken zoals notuleren van vergaderingen, word ik ook verantwoordelijk gehouden voor een aantal andere zaken zoals ledenadministratie, contacten met Oranje Kruis, contacten met andere besturen zoals districtsbestuur en afdelingsbesturen van de kring Walcheren. Tenslotte, niet onbelangrijk, houd ik bij hoe het loopt met de diploma verlengingen.

 

Ledenadministratie

Ik ben verantwoordelijk voor het ledenbestand van de vereniging: het bijhouden van de juiste adresgegevens enz.

>>> Dit lukt natuurlijk alleen maar, als ik ook de juiste informatie krijg van de leden.<<<

Volgens mij gaat dit steeds beter. Zaken zoals aan- en afmelding, adreswijziging, juist e-mail adres en zeker ook bij verhindering van het volgen van de lessen enz., ontvang ik, het liefst schriftelijk of via secretaris@ehbomiddelburg.nl (dit om verwarring te voorkomen) een berichtje onder vermelding van diplomanummer en geboortedatum.

 

Nog even een belangrijk punt ten aanzien van het lidmaatschap van onze vereniging.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd dient dat altijd vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

 

Contacten Oranje Kruis (OK) en diplomaverlenging

Het Oranje Kruis is in staat ons automatisch een juist overzicht te verstrekken van die diploma’s die verlengd moeten worden. Dit lukt alleen als de leden de juiste gegevens aan mij doorgegeven en denk daarbij vooral aan een juist e-mail adres, zodat ik het Oranje Kruis op de hoogte kan stellen van de eventuele veranderingen. Diploma’s worden in april en oktober van elk jaar verlengd. Hiervoor dient de kaderinstructeur die de herhalingslessen geeft, de competenties af te tekenen.

Het aantal leden dat de herhalingslessen volgt is afgenomen. Het diploma is twee jaar geldig. Als je het diploma geldig wil houden is het wel heel belangrijk om deze herhalingslessen te volgen (twee jaar). Of je kunt kiezen om in het tweede jaar een toetsing te doen. Deze wordt afgenomen door de kaderinstructeur Hanita Hulsbergen. Blijkt dat je een aantal lessen hebt gemist, zonder van tevoren aan te kondigen om welke reden, dan zal ik je oproepen om een aantal lessen in te halen via de bezemles. De herhalingsles reanimatie is een heel belangrijke die altijd moet worden ingehaald.

 

Van de coördinator hulpverlening

Gedurende de coronapandemie heeft deze hulpverlening stil gelegen en nu nog. Onze groep hulpverleners is iets kleiner geworden maar staat klaar om weer te beginnen.

 

TOCH BLIJFT MIJN OPROEP GELDEN:

 

Vind je het leuk/interessant om je in te zetten als hulpverlener op EHBO-gebied geef je dan op bij mij. Wil je meer informatie dan kun je ook bij mij terecht.

 

Bianca

 

 

Powered by FlevoHost