"De Eerste Hulp"

 

2020 is een enerverend jaar geweest. Samen maken we de Koninklijke EHBO vereniging Middelburg en wij willen je bedanken voor al je inzet in het afgelopen jaar voor onze vereniging. 

 

Samen zorgen we dat mensen die EHBO willen leren in hun eigen buurt terecht kunnen en laten we anderen zien dat EHBO-vrijwilliger zijn leuk is. Dat kost tijd, maar levert ook energie op die ten goede komt aan onze vereniging.

 

Daarom zeggen we "DANK JE WEL voor je inzet in 2020". Daarbij hebben we voor jou een cadeautje: de decemberkalender. Je kunt tot en met het einde van het jaar elke dag een cadeautje uitpakken. De kalender vind je hier : www.nlvoorelkaar.nl/december-kalender.

Fijne en veilige Feestdagen en we wensen je alvast veel leuke  EHBO-momenten in 2021.

 

 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19).

 

Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

 

Het KNV Noodhulp netwerk is voor het laatst geactiveerd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Tijdens deze crisis hebben de vrijwilligers van de KNV EHBO de driedaagse noodopvang locaties van diverse gemeenten voorzien van eerste hulp.

 

 

 

Van de secretaris

Nog even in het kort wat van mij als secretaris verwacht mag worden. Naast algemene administratieve taken zoals notuleren van vergaderingen, het mede samenstellen van dit jaarboekje word ik ook verantwoordelijk gehouden voor een aantal andere zaken zoals ledenadministratie, contacten met Oranje Kruis, contacten met andere besturen zoals districtsbestuur en afdelingsbesturen van de kring Walcheren. Tenslotte, niet onbelangrijk, houd ik bij hoe het loopt met de diploma verlengingen.

 

Ledenadministratie

Ik ben verantwoordelijk voor het ledenbestand van de vereniging: het bijhouden van de juiste adresgegevens enz. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ik de juiste informatie krijg van de leden.

Volgens mij gaat dit steeds beter. Zaken zoals aan- en afmelding, adreswijziging en zeker ook bij verhindering van het volgen van de lessen enz., ontvang ik, het liefst schriftelijk of via secretaris@ehbomiddelburg.nl (dit om verwarring te voorkomen) een berichtje onder vermelding van diplomanummer en geboortedatum.

Nog even een belangrijk punt ten aanzien van het lidmaatschap van onze vereniging. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd dient dat altijd vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

 

Contacten Oranje Kruis (OK) en diplomaverlenging

Het OK is in staat ons automatisch een juist overzicht te verstrekken van die diploma’s die verlengd moeten worden. Dit lukt alleen als de leden de juiste gegevens aan mij doorgegeven, zodat ik het Oranje Kruis op de hoogte kan stellen van de eventuele veranderingen. Diploma’s worden in april en oktober van elk jaar verlengd. Hiervoor dient de kaderinstructeur die de herhalingslessen geeft, de competenties af te tekenen.

Het aantal leden dat de herhalingslessen volgt is wat afgenomen. Het diploma is twee jaar geldig. Het is wel heel belangrijk als je je diploma geldig wilt houden deze herhalingslessen te volgen (twee jaar). Of je kunt kiezen om het tweede jaar een toetsing te doen. Deze wordt afgenomen door de kaderinstructeur Hanita Hulsbergen. Blijkt dat je een aantal lessen hebt gemist, zonder van tevoren aan te kondigen om welke reden, dan zal ik je oproepen om een aantal lessen in te halen via de bezemles. De herhalingsles reanimatie is een heel belangrijke die altijd moet worden ingehaald.

 

Van de coördinator hulpverlening

Voor ons is het geen stilzitten geweest. We hebben veel evenementen gedaan en nog te doen. De evenementen zijn zeer uiteenlopend. Soms korte, maar ook zeer lange dagen. Onze groep hulpverleners is iets kleiner geworden.

‘Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de inzet, zonder jullie was het zeker niet gelukt!’

 

TOCH BLIJFT MIJN OPROEP GELDEN:

 

Vind je het leuk/interessant om je in te zetten als hulpverlener op EHBO-gebied geef je dan op bij mij. Wil je meer informatie dan kun je ook bij mij terecht.

 

Bianca

 

 

Powered by FlevoHost