"De Eerste Hulp"
 

Beste leden,

 

Contributie 2019 

 

 

Via deze weg geven we aan dat elk lid dit jaar per mail zijn factuur voor de betaling van de contributie en eventuele verlengingijn heeft ontvangen.

 

Dit is voor de kerst gebeurd. Hierbij ook aangeven dat  als zij de factuur niet geopend krijgen (programma Publisher) zij André van Os even een mail moeten sturen (avanos@zeelandnet.nl). De betrokkene ontvangt dan de mail zijn factuur in pdf.

 

Het Bestuur EHBO afd. Middelburg

 

 

  

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis

 

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

 

Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd. Vanaf juli 2015 geldt dit ook voor alle houders van een geldig diploma Jeugd Eerste Hulp.

 

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen


Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik eerste hulp verleen?

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is. Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering.

 

Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering: - verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak; - dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada; - eigen risico: € 125,- per aanspraak ten aanzien van schade aan zaken. Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.

 

 

Met vriendelijke groet, Hanita

E-mail: hulsbergen@zeelandnet.nl

 

 

Powered by FlevoHost