"De Eerste Hulp"

De 27e druk van het Oranjekruisboekje 2016 is uit.

 

1 juli is het geheel vernieuwde Oranje kruis boekje, de 27ste druk, verschenen. Hét boekje dat gebruikt wordt bij de opleidingen voor het diploma Eerste Hulp.

Het nieuwe Oranje Kruis-boekje is verrijkt met Layar. Ziet u het Layar-icoon? dan ziet u over dat ondewerp animaties en video's via de Layer-app op uw smartphone of tablet.

 

De nieuwe druk is gebaseerd op de in 2016 vastgestelde Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp, die met instemming van het NIBHV zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis.


Met de 27ste druk heeft u het meest actuele boek in handen over eerstehulpverlening.

Het Oranje Kruis boekje is al meer dan 100 jaar een begrip en onmisbaar bij het volgen van een cursus Eerste Hulp. Vele honderdduizenden eerstehulpverleners hebben in de afgelopen jaren het Oranje Kruis boekje ter hand genomen om de Eerste Hulp theorie zich eigen te maken en toe te kunnen passen in de praktijk.
 

Gebruiksaanwijzing Layar:

 

Het Layar-icoon betekent dat er extra informatie over dat onderwerp beschikbaar is in de vorm van een video. Deze is te bekijken op smartphone of tablet.

Stap 1: Download de gratis Layar-app voor Android of iPhone.
Stap 2: Open de Layar-app bij onderwerpen met het Layar logo en houd de smartphone of tablet

boven de gehele pagina en tik op het scherm om te scannen.

Stap 3: nadat de YouTube video in uw scherm verschijnt, druk dan op afspelen terwijl u uw smartphone of tablet nog boven de pagina houdt. Als u namelijk uw smartphone of tablet al boven de pagina weghaalt voordat u op afspelen heeft gedrukt, dan verdwijnt de video van uw beeldscherm.

 

Tip

Mocht de video op pagina 36 niet goed tevoorschijn komen, scan dan beide pagina’s (horizontaal). Datzelfde geldt ook voor het scannen van de algemene Layar op pagina 12: scan beide pagina’s horizontaal.

Als het niet lukt te scannen of de video’s af te spelen, zet dan uw Wi-Fi uit. Mogelijk werkt het dan wel.

 

Rectificatie eerste oplage 27e druk Oranje Kruis boekje

In de eerste oplage van de 27e druk van het Oranje Kruis boekje staat op pagina 36 een fout in hoofdstuk 3.5. De eerste zin van de tweede alinea in de rechterkolom moet luiden:

Zijn er geen omstanders dan haal je de AED zodra je hebt vastgesteld dat de ademhaling niet normaal is.

Dit stukje gaat immers over het halen van de AED en niet over het bellen van 112.

 

Diploma Eerste Hulp

Op 15 juni 2016 zijn de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp verschenen. Nieuw is dat hierin de Eerste Hulp aan kinderen is opgenomen. Hiermee is de houder van een Diploma Eerste Hulp een allround eerstehulpverlener die in staat is onder alle omstandigheden aan iedereen, van jong tot oud, Eerste Hulp te verlenen.

 

Praktisch betekent dit:

 • Tot 1 september 2016 wordt het examen voor het Diploma Eerste Hulp afgenomen volgens de huidige eindtermen (26e druk het Oranje Kruis boekje).
 • Vanaf 1 september 2016 kan het examen voor het Diploma Eerste Hulp worden afgenomen volgens de nieuwe eindtermen (27e druk het Oranje Kruis boekje) of de huidige eindtermen (26e druk het Oranje Kruis boekje). Dit kan worden aangegeven bij de aanvraag van het examen.
 • Vanaf 1 januari 2017 wordt het examen definitief afgenomen volgens de nieuwe eindtermen.
 • De duur van het examen blijft ongewijzigd (30 minuten).
 • Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Zie hieronder.
 • Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de hercertificeringslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd.
 • Voor houders van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de hercertificeringslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

 

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.

 

Praktische uitwerking:

 • Tot 1 januari 2017 gelden voor dit certificaat de huidige eindtermen (4e druk Eerste Hulp aan kinderen).
 • Vanaf 1 januari 2017 gelden de nieuwe eindtermen (5e druk Eerste Hulp aan kinderen: verschijnt 1 december 2016).
 • De nieuwe eindtermen Eerste Hulp aan kinderen worden 1 oktober bekend gemaakt.
 • Om het certificaat geldig te houden volgen de houders van het certificaat hercertificeringslessen Eerste Hulp aan kinderen.
 • Houders van het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunnen in het bezit komen van het Diploma Eerste Hulp door daarvoor het examen af te leggen. Er wordt geen dispensatie verleend, ook niet op onderdelen.

Powered by FlevoHost