"De Eerste Hulp"

 

QR-code

Voor de lessen, (verenigings)activiteiten en bijeenkomsten betekenen de regels dus dat bij iedereen vanaf 18 jaar de QR-code in de CoronaCheck-app gescand moet worden bij entree. Download hem in de App Store of Google Play en bekijk op de website van de Coronacheck onder het kopje scanner alle veelgestelde vragen.

Hieronder de belangrijkste regels:

Adres:

Wijkcentrum "Palet", Magistraatwijk (Zuid)

Johan van Reigersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg

Aanvang les: 19:45 uur

 

Wijkcentrum Hof van Buren
Oranjelaan 19, 4332VA MIDDELBURG

Aanvang les: 19.45 uur 

 

Middels deze mail brengen we u op de hoogte van de laatste corona gerelateerde veranderingen ten aanzien van de sport- en welzijnsaccomodaties  naar aanleiding van de persconferentie van 2 november.

Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de site van de rijksoverheid via deze link Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Ten aanzien van de sport zijn de belangrijkste aanpassingen:

Vanaf 6 november 2021 is een coronatoegangsbewijs en identiteitskaart binnen verplicht op de volgende locaties:

• in de sportschool
• bij de sportvereniging en sportlessen, dus ook zwemmen
• in sportkantines
• binnensportaccommodaties

De verenigingen dienen zelf hun eigen leden te controleren op de QR-code De beheerder blijft zoals voorheen de QR-code controleren in het horecagedeelte.
Er is wel publiek toegestaan maar let wel op de 1,5 meter. Ook zij moeten gecontroleerd worden op de QR- code door de verenigingen zelf.

Dit geldt zowel voor sporters als voor publiek van 18 jaar en ouder.

Wat verandert er per 6 november specifiek voor de Dorpshuizen en Wijkcentra:
• Als u een ruimte in het Dorpshuis of een Welzijnsaccommodatie van de Gemeente Middelburg huurt voor sportbeoefening of voor kunst- en cultuurbeoefening (waaronder zingen, toneel spelen dansen, muziek maken, acteren, schilderen), dan is een Corona Toegang Bewijs verplicht (met uitzondering van jeugd tot 18 jaar).
• U als huurder zal zelf kunnen bepalen of uw activiteit onder sportbeoefening dan wel onder kunst- en cultuurbeoefening valt. Indien dit het geval is, dan dient u de mensen die naar de activiteit komen zelf te controleren op QR-code en ID-bewijs. De beheerder zal, net als voorheen, de QR-code controleren voor het horeca gedeelte.
• Vanuit de Rijksoverheid is het advies om 1,5 meter afstand te houden, kijk als huurder zelf hoe je hier mee om gaat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Medewerkers accommodatieverhuur gemeente Middelburg,

 

EHBO Herhalingslessen seizoen 2021 - 2022

 

 Rooster:

 

             

2021

 

 

 

Oktober

 

Les 1

Kort levensreddend handelen

Stabiele zijligging

De ademhaling  

Maandag 4

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 Dinsdag 12

 Woensdag 27

November

 

Les 2

 

 Maandag 1

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 Dinsdag 9

 Woensdag 17

December

 

Les 3

 

 Woensdag 1

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 Maandag 6

 Dinsdag 14

2022

 

 

 

Januari

 

Les 4

 

 Maandag 10

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 Dinsdag 18

Woensdag 26

 

Februari

 

Les 5

 

 

 

 

 Maandag 7

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 Dinsdag 15

 Woensdag 23

Maart

 

Les 6

 

 

 Maandag 7

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

 

 Jaarvergadering

 Dinsdag 15 

 Maandag 23

 

 

Zie met klem de "Berichtgeving van het Bestuur"

 

Let op:

Covid is nog niet weg. Houd rekening met elkaar en repecteer elkaar als de een wel en de ander geen mondbescherming zal gebruiken. Geef elkaar de ruimte.

 

We kunnen vanwege de beschikbaarheid van zalen niet alle lessen laten plaatsvinden op een en de zelfde locatie.

 

Kijk a.u.b. goed op het rooster wanneer en waar de herhalingsles wordt gegeven zodat je niet voor de verkeerde locatie staat.

 

 

Niet alle lessen vinden plaats in de zaal In locatie Palet, Magistraatwijk (Zuid). 27 oktober en 1 november moeten we uitwijken naar Hof van Buren, Oranjestraat 19 in Middelburg! De lessen vangen stipt aan om 19.45 uur. Het is storend voor de kaderinstructeur en de medecursisten als er mensen binnenkomen als de les net begonnen is. Vergeet niet de presentielijst in te vullen en daarbij duidelijk te schrijven. Dit vergemakkelijkt de verwerking hiervan door de secretaris.

 

 

 

Van de instructrice

 

Beste leden,

 

Na de noodgedwongen stop kunnen we weer van start. Heerlijk.

Halverwege augustus kwam de 28ste druk van het Oranje kruis Boekje uit. Een mooie opzet met hele heldere, duidelijke tekst en afbeeldingen. Te bestellen bij de webshop van het Oranje Kruis en bijvoorbeeld bol.com.

Er is nieuwe lesstof toegevoegd,  o.a. wonden opstoppen en een tourniquet aanleggen.

Daar gaan we de eerste les mee beginnen zodat jullie deze (verplichte) kennis meteen hebben.

We kunnen een paar keer niet terecht in het Palet. Houd dat a.u.b. goed in de gaten zodat je naar de juiste locatie gaat, we hebben een alternatief.

Het rooster staat op de website, kijk ook voor je les op de website of er niets is veranderd.

 

Ingrid en Anne Marie gaan er na heel veel jaren assistentie mee stoppen en tijd besteden aan andere zaken. Marco blijft nog hand en span diensten voor de lessen doen.

Dames ontzettend bedankt voor de prettige samenwerking en alles wat jullie voor de lessen en leden hebben gedaan. We zullen jullie missen en het niet vergeten.

 

Dit betekent dat er wel wat veranderingen nodig zijn.

Tijdens de coronamaatregelen hadden we al het systeem van intekenen en vol is vol.

Ongeachte of de gemeente deze maatregel in stand houdt, blijven we hiermee werken om een goede verdeling van het aantal cursisten op de herhalingsles te hebben. Dit om er voor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk les krijgt en naar behoren kan oefenen.

Voor de eerste lessen in oktober kunnen jullie je bij mij opgeven. E-mail: jhulsbergen@kpnmail.nl.

Je krijgt van mij bericht of je aanvraag mogelijk is of dat het een andere datum moet worden.

Tijdens de lessen neem ik intekenlijsten mee waarop je kunt invullen wanneer je de volgende maand(en) komt. Dan weet je meteen wat er mogelijk is.

Later mailen (naar mij) als je het dan nog niet weet mag ook. In dat geval krijg je van mij bericht of je aanvraag kan.

Ik verzoek iedereen vriendelijk contact op te nemen met mij voor een plaats in de herhalingsles en niet met het bestuur. We willen voorkomen dat er plaatsen worden vergeven die er niet meer zijn.

 

Ik hoop jullie vanaf oktober in goede gezondheid weer op de herhalingsles te zien en dat we er met elkaar een gezellig, leerzaam seizoen van kunnen maken.

 

Met vriendelijke groet, Hanita

 

 

Powered by FlevoHost