"De Eerste Hulp"

 

Adres:

Wijkcentrum "Palet", Magistraatwijk (Zuid)

Johan van Reigersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg

Aanvang les: 19:45 uur

 

 

EHBO Herhalingslessen seizoen 2018 - 2019

 

 Rooster:

 

             

2018

 

 

 

Maand

 Onderwerpen

Datum

Opmerking

Oktober

 

Les 1

Levensreddend

handelen    

Maandag 1

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Dinsdag 9

Woensdag 17

November

 

Les 2

Luchtwegen

Warmte en koude 

letsels

Maandag 5

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Dinsdag 13

Woensdag 21

December

 

Les 3

Verbanden + Quiz

Maandag 3

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Dinsdag 11

Woensdag 19

2019

 

 

 

Januari

 

Les 4

Reanimatie

Maandag 7

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Dinsdag 15

Woensdag 23

 

Februari

 

Les 5

 

Brandwonden

electriciteitsletsels.

 

De jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 12 februari gaat niet door.

Maandag 4

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Dinsdag 12

Woensdag 20

Maart

 

Les 6

 

Diverse letsels;

Lotus-avonden

Maandag 4

Zie Oranje Kruis Boekje

27e druk

Maandag 11

Maandag 18

 

 

Nu we de 27e druk gebruiken, geldt het volgende:

 

 • De levensbedreigende situaties met de bijbehorende handelingen komen ieder jaar aan bod en zijn dus ook verplicht voor iedereen.
 • De stof vanaf hoofdstuk 3.9 kan in 2 jaar worden behandeld.
 • Ook hebben we tijd voor verdieping, extra kennis en een gastspreker.
 • Dit houdt in dat iedereen 6 herhalingslessen per jaar moet volgen om het diploma geldig te houden.
 • Bij gemiste lessen kunnen we een inhaalmoment regelen.
  • Dat kan een "bezemles" zijn of een korte toets aan het begin van een les als het om slechts 1 of 2 personen gaat.
 • Voor Januari en Maart moet er van te voren worden ingetekend wanneer je komt.
  • Dit om een evenwichtige verdeling van de groepen te bevorderen.
  • Hiervoor liggen in November en December intekenlijsten klaar. 

 

 

 Alle lessen vinden plaats in de zaal In het Palet, Magistraatwijk (Zuid). De lessen vangen stipt aan om 19.45 uur. Het is storend voor de kaderinstructeur en de medecursisten als er mensen binnenkomen als de les net begonnen is. Vergeet niet de presentielijst in te vullen en daarbij duidelijk te schrijven. Dit vergemakkelijkt de verwerking hiervan door de secretaris.

 

 

 

 

Powered by FlevoHost