"De Eerste Hulp"

 

27e druk met Layar (via app) ondersteuning.    Het Oranjekruis werkboek        Boek: Eerste Hulp Verlenen

 

   Het Oranje Kruisboekje.         Het Oranje Kruis werkboek.    Het Eerste Hulp Verlenen.

 

De enige orginele leerboeken voor Eerste Hulp bij Ongevallen.

 

Natuurlijk is het verlenen van EHBO eigenlijk zo oud als de mensheid en het heeft mensen altijd bezig gehouden. Eind verledeneeuw (1881) is de gedacht van de EHBO vereniging voor georganiseerd opleiding in England opgang gekomen. Daarna in Duitsland (1882) en natuurlijk ook later in Nederland. In December 1912 verscheen de eerste druk van het nu zo bekende Oranjekruisboekje en in 1938 werd het eenheidsdiploma EHBO ingevoerd wat op 7 mei 1951 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid als enige officieel zijnde EHBO-diploma goedgekeurd.

 

Het Oranje Kruisboekje, aangepast in de loop der jaren, vormt nog steeds het basisdocument bij het onderricht van EHBO-onderwijs. Thans is de 28e druk voorhanden ( zie ook de informatie onder "Nieuwsbrief" op deze website over de 28e druk), met Layar-app ondersteuning. Wilt u weten hoe u in noodgevallen eerste hulp kunt verlenen?

 

Het Oranje Kruis Boekje bevat de officiële lesstof voor het Diploma EHBO. Handzaam, praktisch en leesbaar voor iedereen. Stapsgewijs worden de theorie en de praktische handelingen, veelal met begeleidende kleurenfoto's, uiteengezet zodat u goed leert wat u moet doen en waarom. De helder geschreven handleiding is daarmee geschikt als lesmateriaal, maar ook als naslagwerk. Uitgangspunt van deze uitgave, de 28e druk, is dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer. Met de 28ste druk heeft u het meest actuele boek in handen over eerstehulpverlening. Het boek dat het meest gebruikt wordt bij de EHBO-opleidingen. Deze uitgave, de 28e druk, is geheel herzien in verband met nieuwe inzichten en ontwikkelingen en voldoet aan de actuele Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (2021). De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld met medewerking en goedkeuring van het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis, het Medisch Comité van Het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het Oranje Kruis boekje is al meer dan 100 jaar een begrip en onmisbaar bij het volgen van een cursus Eerste Hulp. Vele honderdduizenden eerstehulpverleners hebben in de afgelopen jaren het Oranje Kruis boekje ter hand genomen om de Eerste Hulp theorie zich eigen te maken en toe te kunnen passen in de praktijk. Het Oranje Kruis is dé organisatie op het gebied van de Eerste Hulp in Nederland.

 

Met deze 28e druk komen het losse certificaat "Wandelletsel" te vervallen.

 

Het werkboek behorende bij de 28e druk van Het Oranje kruis boekje.

Met behulp van de vragen in dit boek kan de lezer toetsen in hoeverre de lesstof wordt beheerst. Dit werkboek heeft zijn nut bewezen bij zowel de voorbereiding op het examen voor het Diploma Eerste Hulp als bij de hercertificering daarvan.

 

Powered by FlevoHost